Hotline: 0934171588   |

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứ Bảy 09 , Tháng 06, 2018

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Người khai hải quan được yêu cầu khai làm rõ thêm thông tin về tên hàng, đơn vị tính nhưng không khai hoặc khai không đầy đủ;
  • Không kê khai hoặc kê khai không đúng, không đủ các chỉ tiêu liên quan đến trị giá hải quan trên tờ khai hàng hóa hoặc tờ khai trị giá (nếu có);
  • Có mâu thuẫn giữa các chứng từ tài liệu trong hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan;
  • Không thoả mãn điều kiện khi áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC;
  • Áp dụng không đúng trình tự, nội dung các phương pháp xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC
THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC

 

THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC: DỄ HIỂU, MINH BẠCH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN

Chia sẻ:

Hãy để chúng tôi phục vụ bạn

Chuyển đến thanh công cụ