Thuế GTGT hàng thiết bị y tế nhập khẩu 5%

Câu hỏi: 20791:

Chúng tôi sắp nhập về 1 lô hàng trang thiết bi y tế. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết hàng y tế sẽ được hưởng thuế VAT 5%. Tuy nhiên, 1 số công văn của Bộ Y Tế và Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế suất VAT lúc 5%, lúc 10%, như sau: + Công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/06/2017 + Công văn số 5464/BYT-TB-CT ngày 26/09/2017 + Công văn số 2320/GSQL-GQ1 ngày 02/10/2017 + Công văn số 3890/TXNK-CST ngày 17/07/2018 + Công văn số 3586/TXNK-CST ngày 20/09/2017. Nội dung công văn của Bộ Y Tế đề cập đến việc hàng y tế có phân loại B,C,D và phiếu tiếp nhận loại A thì được hưởng thuế suất GTGT 5%. Tuy nhiên, công văn của Bộ Tài Chính đề cập đến việc: thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% . Bộ Tài Chính thì đề nghị phải có xác nhận của Bộ Y Tế. Vậy, chúng tôi phải thực hiện theo văn bản nào của 2 Bộ là Bộ Y Tế và Bộ Tài Chính để thực hiện việc áp thuế suất VAT đúng với qui định của pháp luật.

Ngày gửi: 14/08/2018 – Trả lời: 17/08/2018

 

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ tiết b khoản 3 công văn 5464/BYT-TB-CT ngày 26/09/2017 của Bộ Y tế:

“3. Về việc xác định thuế giá trị gia tăng: Trong khi chờ Bộ Tài chính sửa đổi quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC theo đề nghị tại công văn số 875/BTC-TCHQ ngày 19/01/2017 và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi thông quan hàng hóa, tránh phát sinh thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ, căn cứ nội dung đề nghị của Tổng Cục hải quan, đề nghị thống nhất việc xác định thuế giá trị gia tăng 5% và căn cứ theo quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đối với mặt hàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế như sau:

…b) Kể từ ngày 01/01/2018: Cơ sở để xác định là trang thiết bị y tế căn cứ theo số lưu hành của trang thiết bị y tế quy định tại Điều 20 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, trong đó gồm:

– Số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP .

– Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP .

Trang thiết bị y tế được phép lưu hành trên thị trường khi đã có số lưu hành còn hạn hoặc đã được cấp phép nhập khẩu (theo quy định tại khoản 1, Điều 17) và được xuất khẩu, nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng và không phải qua Bộ Y tế phê duyệt (theo quy định tại khoản 2, Điều 40)”.

Do đó, việc áp dụng thuế suất VAT cho hàng hóa áp dụng theo các văn bản hướng dẫn về thuế suất của Bộ Tài chính tại công văn 743/BTC-TCHQ ngày 17/01/2017 và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải qua. Việc xác định trang thiết bị y tế để thực hiện chính sách hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn của Bô Y tế tại các công văn trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ:

https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/thiet-bi-dung-cu-chuyen-dung-cho-y-te-duoc-huong-thue-xuat-5-47414.html