Hotline: 0934171588   |

Tin tức

Việt Nam có Bộ chỉ số ngành Logistics

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC Logistics được du nhập vào VN khoảng 20 năm nay. Mặc dù thu nhập tử logistics hiện đang còn thấp khoảng 2-4% GDP/năm (số còn lại khoảng 30% năm trong tay các công ty đa quốc gia nước

Thành lập tổ công tác liên ngành điều tra các hãng tàu biển nước ngoài

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC Logistics được du nhập vào VN khoảng 20 năm nay. Mặc dù thu nhập tử logistics hiện đang còn thấp khoảng 2-4% GDP/năm (số còn lại khoảng 30% năm trong tay các công ty đa quốc gia nước

Chuỗi cung ứng lạnh – tiềm năng phát triển ngành logistics Việt

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC Logistics được du nhập vào VN khoảng 20 năm nay. Mặc dù thu nhập tử logistics hiện đang còn thấp khoảng 2-4% GDP/năm (số còn lại khoảng 30% năm trong tay các công ty đa quốc gia nước

Hãy để chúng tôi phục vụ bạn

Chuyển đến thanh công cụ