C/O From E 3 Bên – Cách Kiểm Tra

C/O 3 Bên LÀ gì?

C/O 3 bên (C/O phát hành bởi bên thứ 3)

Hóa Đơn Bên Thứ 3 là gì?

““Hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.”

C/O Form E 3 bên là gì?

Tại sao C/O Form E 3 bên hay bị từ chối khi làm thủ tục Hải Quan?

Hướng Giải Quyết Vướng Mắc C/O Form E 3 Bên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *